Master Licensing Agreement (MLA) merupakan inisiatif Kementerian Kewangan Malaysia dengan usahasama Prestariang dan Microsoft.
MLA adalah kontak perolehan perisian Microsoft berpusat yang mana Prestariang Systems Sdn. Bhd. telah dilantik sebagai pembekal tunggal untuk semua jabatan dan agensi kerajaan termasuk kerajaan negeri.


WHAT IS MLA / APA ITU MLA

  • Master Licensing Agreement (MLA) merupakan inisiatif Kementerian Kewangan Malaysia dengan usahasama Prestariang dan Microsoft.

  • MLA adalah kontrak perolehan perisian Microsoft berpusat yang mana Prestariang Systems Sdn. Bhd. telah dilantik sebagai pembekal tunggal untuk semua jabatan dan agensi kerajaan termasuk kerajaan negeri.SIAPAKAH YANG BOLEH MEMOHON PROGRAM MLA INI


  • Semua kementerian, agensi kerajaan, badan berkanun dan kerajaan negeri.


APAKAH FAEDAH YANG BAKAL DIPEROLEHI DARIPADA PROGRAM MLA DAN PERBEZAAN DI ANTARA MLA 2.0 DAN 3.0?


  • Bezanya MLA dari kontrak-kontrak lain dapat dilihat dari program nilai tambah yang ditawarkan. MLA 3.0 kini menawarkan sebanyak lapan (8) program nilai tambah, ini menunjukkan kenaikan program nilai tambah sebanyak dua (2) kali ganda di mana MLA 2.0 hanya menawarkan empat (4) program nilai tambah.BILAKAH PELAKSANAAN PROGRAM MLA 3.0 INI BERMULA


  • Tarikh berkuatkuasa mulai dari 1hb Februari 2018 sehingga 31 Januari 2021BAGAIMANAKAH CARA UNTUK MENDAPATKAN INFO LANJUT MENGENAI SEBUTHARGA?