Value Added Services (VAS) merupakan program nilai tambah yang ditawarkan kepada pelanggan MLA.


Berbanding MLA 2.0 yang hanya memberi 4 program nilai tambah, kini kami menawarkan sebanyak 8 program nilai tambah! Ini menunjukkan kenaikkan sebanyak 2 kali ganda.


1.    Persidangan CIO

Sesi perkongsian berkenaan perkembangan dan hala tuju teknologi digital oleh pakar-pakar industri kepada ketua-ketua jabatan di bahagian pengurusan maklumat

Berkongsi aspirasi kerajaan dalam meperkasakan mutu penyampaian perkhidmatan sektor awam dengan mengaplikasikan teknologi digital


2. Bengkel SAM (Software Asset Management)

Membantu agensi untuk mengenalpasti keperluan program perlesenan yang sesuai dan mencapai potensi pelaburan yang optima


3. Persidangan Eksekutif

Platform untuk perkongsian informasi dan strategi bersama pakar-pakar industri dan digital seluruh dunia

Pendedahan kepada amalan digital terbaik di dunia; sebagai panduan untuk merangka pelan perancangan strategik Kerajaan Digital


4.    Pusat Kecemerlangan

Mempamerkan teknologi/produk Microsoft terkini

Merangkumi pelbagai produk Microsoft dan latihan praktikal yang boleh membantu mempercepat pemindahan pengetahuan dan memberikan pendedahan kepada Kerajaan mengenai produk dan perkhidmatan Microsoft sebagai pemangkin ke arah Kerajaan Digital.


5.    Kumpulan Pakar

Membantu mewujudkan kumpulan pakar seperti yang telah dinyatakan di dalam Pelan Strategik ICT Sektor Awam 2016-2010 oleh MAMPU


6.    Hari Anugerah Pelanggan

Penghargaan kepada Kementerian/Agensi yang telah berjaya mendapat impak keberkesanan perlaksanaan projek ICT melalu MLA

Memberi satu platform sebagai “case reference” kepada sektor yang terlibat


7.    Portal MLA Dalam Talian dan Aplikasi Mudah Alih

Platform informasi dan rujukan untuk agensi yang membuat perisian perolehan melalui kontrak MLA. 

Antara maklumat yang diberikan;

  1. Maklumat kontrak agensi
  2. Bengkel Pengurusan Aset Perisian
  3. Informasi CEP
  4. Penebusan CEP dalam talian


8.    Hari Anugerah Pelanggan

Sesi bersama pengguna di kalangan penjawat awam bagi menggunakan perisian yang dibekalkan secara optim